Documenten

Algemeen

Aangifte van een voertuig in de verkeersbelasting of voor het Eurovignet

Aanvraag tot reservatie van een gepersonaliseerde nummerplaat

Auto verkoop

Bericht wijzing tussenpersoon

BTW Attest

Indexen en Maximabedragen

Infofiche mbt afsluiten brandverzekering

Informatieplicht - leven

Informatieplicht - niet leven

Informatieplicht - sparen & beleggen

Mifid klantenfiche met e-mailadres

Mifid klantenfiche zonder e-mailadres

Mogelijke combinaties gepersonaliseerde nummerplaten

Opzeg na tariefwijziging

Opzeg tegen vervaldag

Rooster voor brandverzekering

Schadevrijverklaring

Stopzetting van de aangifte van een voertuig in de verkeersbelasting of voor het eurovignet

Taks op verzekeringen

Tips voor het goed invullen van een aanrijdingsformulier

Vaststelling van Tand- en Mondletsel (in te vullen door de tandarts)

Verkeersbelasting aangifte

Verkeersbelasting intrekking aangifte

Verklaring overdracht nummerplaat

Wijzigingsmemo

B-cover

Invuldocument B-Cover Home

Schadeaangifteformulier B-Cover Building

Schaderegelingsvoorstel

Aanrijdingsformulieren

Aanrijdingsformulier - Tips: Hoe goed invullen?

EAF Kroatisch

Europees-schadeformulier-Nederlands-Duits

Europees-schadeformulier-Nederlands-Engels

Europees-schadeformulier-Nederlands-Frans

Europees-schadeformulier-Nederlands-Italiaans

Europees-schadeformulier-Nederlands-Pools

Europees-schadeformulier-Nederlands-Portugees

Europees-schadeformulier-Nederlands-Russisch

Europees-schadeformulier-Nederlands-Spaans

Aedes

Tarieven Fietsverzekering

AG Insurance

Aangifte Familiale

Aangifte van een arbeidsongeval

AG Care aanvraag tot individuele voortzetting

AG Care hospitalisatie

AG Care medisch getuigschrift hospitalisatie

AG Care Schademelding

AG Care tarieven

AG Care tarieven met delta

AG Care vergelijken met andere maatschappijen

AG Care vergelijken met ziekenfondsen

AG Care verzekeringsvoorstel + medische vragenlijst

AG Care Vision brochure

AG Care Vision tarieven

Algemene voorwaarden arbeidsongevallen

Algemene voorwaarden BA

Algemene voorwaarden BA Jacht

Algemene voorwaarden BA onderwijzer

Algemene voorwaarden caravanning

Algemene voorwaarden globale verkeersongevallen

Algemene voorwaarden hospitalisatie

Algemene voorwaarden huispersoneel

Algemene voorwaarden pleziervaartuigen

Algemene voorwaarden Top bestuurder

Algemene Voorwaarden Top Bijstand

Algemene voorwaarden Top familiale

Algemene Voorwaarden Top Handel

Algemene voorwaarden Top voertuig

Algemene voorwaarden Top woning

Domiciliëring schrappen

Folder familiale

Medisch attest ongeval

Schadeaangifte BA

Schadeaangifte Brand Fortis AG

Sepa mandaat

Sepa mandaat wijziging

Tarief BA 2014

Technische Fiche Top Bijstand

Verzekeringsvoorstel Auto

Verzekeringsvoorstel Brand

Verzekeringsvoortsel BA Jacht

Allianz

aangifteformulier arbeidsongeval

Aanvraag Gedeeltelijke Afkoop Tak21/Tak23

Algemene voorwaarden BA uitbating

Algemene Voorwaarden Car Plan

Algemene voorwaarden Car Plan Assistance

Algemene Voorwaarden Family Plan

Productfiche Family Plan

Productfiche Verkeerspolis

Sepa mandaat

Voorstel motorvoertuigen

Allianz Global Assistance Partners

Algemene Voorwaarden Fietsverzekering

Productfiche Fietsverzekering

Vergelijking jaarlijkse producten

Amlin

Algemene voorwaarden brand Superior All Risk editie 2016

Arces

Algemene Voorwaarden RB Safety Daily Life

Algemene Voorwaarden Rechtsbijstand Auto

Attest inkomstenverlies (in te vullen door de mutualiteit)

Attest inkomstenverlies (in te vullen door de werkgever)

BTW-attest auto

BTW-attest brand

Gegevensverklaring

Getuigenverklaring

Informatiebrochure voor verzekeringsnemer

Medisch evolutie-attest

Overzicht van de medische kosten

Overzicht waarborgen All in Life, Daily Life, + Comfort Pack

Productfiche Arces Contracten

Productfiche RB Safety All In Life

Productfiche RB Safety Daily

Sepa

Tarieven 2022

Vergelijking RB Safety Daily met producten diverse maatschappijen

Verplaatsingskosten

Voorstel gemengde polis

Voorstel polis auto

Voorstel Safety All In Life

Voorstel Safety Daily Life

Athora

Algemene voorwaarden arbeidsongevallen

Algemene voorwaarden BA auto

Algemene voorwaarden BA gezin

Algemene voorwaarden BA ondernemingen

Algemene voorwaarden Habitas handel

Algemene voorwaarden Habitas landbouw

Algemene voorwaarden Habitas woning

Algemene voorwaarden huispersoneel

Algemene voorwaarden individueel verkeer

Algemene voorwaarden individuele jeugd

Algemene voorwaarden individuele ongevallen

Algemene Voorwaarden Woning Premium

Sepa blanco

Axa

Aangifte van ongeval

Aangifte van ziekte

Aangifteformulier Arbeidsongevallen

Aanvaardingsformulier Afkoopaanbod crest20

Aanvraag tot opneming

Algemene voorwaarden BA Jacht

Algemene voorwaarden BA organisator

Algemene voorwaarden Comfort Auto

Algemene voorwaarden Comfort Thuis

Algemene voorwaarden Extensia aansprakelijkheid

Algemene voorwaarden Extensia arbeidsongevallen

Algemene voorwaarden Extensia brand

Algemene voorwaarden Extensia diefstal

Algemene voorwaarden Extensia ongevallen

Algemene voorwaarden machinebreuk

Algemene voorwaarden natuurrampen

Algemene voorwaarden Opti-Deposit

Algemene voorwaarden pleziervaart

Algemene voorwaarden sport- en ontspanningsverenigingen

Folder pleziervaart

Gewaarborgd Inkomen Gezondheidsverklaring

Gewaarborgd Inkomen Voorstel

Gewaarborgd Inkomen Vragenlijst Activiteiten

Gewaarborgd Inkomen Vragenlijst Natuurlijke Personen

Gewaarborgd Inkomen Vragenlijst Rechtspersoon

Medisch Attest

Sepa mandaat

Tool berekening POZ

Verzekeringsvoorstel auto

Verzekeringsvoorstel BA Beroep

Verzekeringsvoorstel BA en lichamelijke ongevallen

Verzekeringsvoorstel BA lesgevers - toezichthouders - opvoeders

Verzekeringsvoorstel brand en familiale

Verzekeringsvoorstel Free Income (gewaarborgd inkomen)

Verzekeringsvoorstel vereniging en activiteiten

Vragenlijst D&O

Vragenlijst voor een verzekering zonder geneeskundig onderzoek

Wijziging begunstigde bij overlijden

B.D.M.

Algemene voorwaarden ABR

Verzekeringsvoorstel ABR

Baloise

Aangifte arbeidsongeval

Aangifte ziekte of ongeval met lichamelijk letsel

Aanvraag tot afkoop

ABR vereenvoudigde en uitgebreide vragenlijst

Algemene voorwaarden assistance voertuig

Algemene voorwaarden assistance voertuig en personen

Algemene voorwaarden BA

Algemene voorwaarden BA apotheker

Algemene voorwaarden BA auto + omnium

Algemene voorwaarden BA bedrijven

Algemene voorwaarden caravan

Algemene voorwaarden gezin select

Algemene voorwaarden gezinsplan

Algemene voorwaarden golden label

Algemene voorwaarden handel plus

Algemene voorwaarden hospitalisatie

Algemene voorwaarden KMO-plan

Algemene voorwaarden medische beroepen

Algemene voorwaarden objectieve aansprakelijkheid

Algemene voorwaarden persoonlijke ongevallen

Algemene voorwaarden safe home assistance

Algemene voorwaarden veilig op weg

Algemene voorwaarden veilig op weg - gemeen recht

Algemene voorwaarden veilig thuis

Algemene voorwaarden vervoer van goederen over de weg voor eigen rekening

Algemene voorwaarden verzekering arbeidsongeschiktheid

Algemene voorwaarden woning safe

Algemene voorwaarden woning select

auto controle inspectie voor omnium

BA Tienjarige Vereenvoudigde Vragenlijst

Domiciliëringsbericht

Drone Vragenlijst

Evaluatierooster

Fiche Gezinsplan

Fiche systemen afschaffen evenredigheid - eerste risico

Info fiche Safe Home Fire & Water

Kennismakingsbrochure Baloise

KMO-plan - bundel uw verzekeringen

Medische vragenlijst

Medische- en financiële selectieprocedure particulieren en zelfstandigen

Preventiefiche diefstal

Proces-verbaal van vaststelling van de staat van een tweedehandsvoertuig

Productfiche arbeidsongevallen

Productfiche BA Bouw

Productfiche diefstal fiets

Productfiche Golden label

Productfiche leisure pack

Productfiche safe home assistance

Productfiche surround package

Productfiche veilig op weg

Productfiche veilig thuis

Productfiche Vervoer Eigen Rekening

Productfiche verzekering huispersoneel

Productfiche woning select: tarief keuzewaarborg diefstal

Schadeaangifte BA

Schadeaangifte ziekte of ongeval

Sterke punten BA bedrijven

Sterke punten BA en omnium vrachtwagens

Sterke punten building select

Sterke punten Gezin Select

Sterke punten KMO-plan

Sterke punten KMO-plan bouw

Sterke punten KMO-plan horeca

Sterke punten Omnium Safe

Sterke punten Woning Select

Tarief BA gezin select

Tarief sport- en ontspanningsverenigingen

Tarief varia

Technische fiche ba personenwagens en lichte vracht

Vergelijkingsfiche Baloise Assistance en uitgebreide Baloise Assistance

Verklaring op eer

Verslag diefstal eenvoudige risico's - Handel plus

Verzekeringsvoorstel BA Bedrijven

Verzekeringsvoorstel BA medische en paramedische beroepen

Verzekeringsvoorstel brand handel plus

Verzekeringsvoorstel Brand Woning Select

Verzekeringsvoorstel Elektronica

Verzekeringsvoorstel Gezin Select

Verzekeringsvoorstel Junior Plan

Verzekeringsvoorstel motorvoertuigen

Verzekeringsvoorstel Save Plan

Verzekeringsvoorstel vervoer van goederen over de weg voor eigen rekening

Vragenlijst medisch speciaal risico

Wijziging begunstiging bij overlijden

Cardif

Medische vragenlijst

Toestemming voor de verwerking van gegevens over gezondheid

Voorstel hypo protect classic & 2win

DAS

Algemene voorwaarden DAS

Bijzondere voorwaarden (N5009 - 062009)

Brochure Benefisc

BTW attest

Domiciliëringsbericht

Inlichtingenblad tarificatie

Overzicht verschillende formules rechtsbijstand

Speciale voorwaarden "Na brand"

Speciale voorwaarden "op maat" zelfstandigen en firma's

Speciale voorwaarden "Privé-leven"

Speciale voorwaarden "voertuigen - all risk"

Speciale Voorwaarden All Risk Conflictenpolis

Speciale Voorwaarden Onroerend Goed - Eengezinswoning

Tariefkaart

Tariefkaart gecombineerde polissen 2020

Verwondingsaangifte

Verzekeringsvoorstel DAS

Voorstel Conflictenpolis

De Europese

Algemene Voorwaarden Go Safe jaarverzekering

Algemene Voorwaarden Golden Travel tijdelijke verzekering

Productfiche Golden Travel / Go Safe

Schadeaangifte formulier

DELA

Algemene voorwaarden

Index

sepa - domiciliering

Tarieven

Voorstel + Sepa + Begunstiging

DKV

Aangifte Arbeidsongeval

Aangifte hospitalisatie

Aangifte zware ziekte

Aanvraag tot aansluiting pasgeborene

Aanvraag tot omschakeling Plan Horizon naar doelplan

Aanvraag tot voortzetting op individuele basis

Aanvraag tot wijziging van een contract

Algemene voorwaarden assistance - bijstand buitenland

Algemene voorwaarden medische kosten en vergoeding hospitalisatie

Behoefteanalyse minder dan 5 werknemers

Honorariumnota oogheelkunde

My DKV en DKV app

Omvorming Plan Horizon naar Doelplan

Overzicht producten DKV Smile

Plannen A2/A2+

Productfiche DKV Smile Comfort

Productfiche DKV Smile Essential

Productfiche DKV Smile Premium

Sepa mandaat

Tarifaire verzekeringsvoorwaarden DKV Hospi Flexi

Tarifaire verzekeringsvoorwaarden DKV Medi Pack

Terugbetaling ambulante kosten

Toestemming verwerking medische informatie

Verslag ivm de gastroplastie

Verzekeringsvoorstel DKV alle takken

Verzekeringsvoorstel Individuele voorzetting

Verzekeringsvoorstel Plan Horizon

Euromex

Algemene voorwaarden rechtsbijstand

Algemene voorwaarden rechtsbijstand BA

Algemene voorwaarden rechtsbijstand caravan

Algemene voorwaarden rechtsbijstand motorrijtuigen supra

Algemene voorwaarden rechtsbijstand privé-leven

Attest loonverlies werkgever

Attest loonverlies ziekenfonds

Bijzondere voorwaarden ondernemer op maat

Bijzondere voorwaarden onroerend goed met module huurders

Bijzondere voorwaarden privéleven op maat

Bijzondere voorwaarden verkeer particulier

Bijzondere voorwaarden woonhuis met module huurders

BTW attest

Domiciliëringsbericht

Evolutie genezingsattest

Getuigenverklaring

Productfiche Vastgoed

Safety World Service

Tandheelkundig bestek

Tarieven 2015 ondernemers

Tarieven 2015 Particulieren

Tarieven 2016

Verwondingsaangifte

Verzekeringsvoorstel ondernemer

Verzekeringsvoorstel particulier

Europ Assistance

Algemene Voorwaarden Jaarcontract & Jaarcontract Plus

Algemene Voorwaarden NoGo Annulatieverzekering

Algemene Voorwaarden Prestige

Algemene Voorwaarden Tijdelijk Contract & Snow

Bike

Optie Business Insurance: Basic & Superior

Productfiche jaarlijks met NoGo

Productfiche Jaarlijks Plus Bijstand

Productfiche NoGo Tempo

Productfiche Prestige Bijstandscontract

Tarieven Europ Assistance 04/2014

Fidea

Aangifte hospitalisatie

Aanvraagdocument

Algemene voorwaarden BA gezin

Algemene voorwaarden Hospi-XL

Algemene voorwaarden personenauto

Algemene voorwaarden woonverzekering

Sepa

Voorstel woonverzekering

HDI Global SE

Algemene Voorwaarden Compact

Jean Verheyen

Algemene Voorwaarden Alle Risico Polis

Brochure

Onderschrijvingsformulier Alle Risico's

Verzekeringsvoorstel Pleziervaartuigen

LAR

Algemene en administratieve bepalingen

Mensura

Identificatiedocument groep A/B/C

Identificatiedocument groep C/D

Toetredingsovereenkomst

NN insurance

Aanvraag tot afkoop

Adreswijziging

Medisch attest in te vullen door de geneesheer

Nieuwe betalingsfrequentie

Premievrij

Schadeaangifte arbeidsongeschiktheid

Verklaring van goede gezondheid

Volledige medische vragenlijst

Wijziging van begunstigde

Piette & Partners

Algemene voorwaarden BA en RB privéleven

Algemene voorwaarden brandpolis

Algemene voorwaarden motorrijtuigen

Domiciliëringsbericht

Evaluatiesysteem brand

Schadedocumenten

Voorstel BA auto

Waarborg BOB

Protect

Algemene voorwaarden alle bouwplaatsrisico's

Voorstel bouwtechnische verzekeringen ABR

Providis

Algemene voorwaarden basis rechtsbijstand auto

Algemene voorwaarden rechtsbijstand uitbating

Algemene voorwaarden uitgebreide rechtsbijstand auto

Inlichtingensteekkaart

Medisch getuigschrift

Vander Haegen & Co

Algemene Voorwaarden Bicycle Guard

Fototoestel en camera verzekering

Tarieven 2016 Bicycle Guard

Verzekeringsvoorstel Prestige Car Protection

Voorstel Bicyle Gard

Vivium

Aangifte arbeidsongeval

Aangifte arbeidsongeval (medisch attest eerste vaststellingen)

Aangifte lichamelijke ongevallen en ziekten

Aanvraag uitkering bij leven

Afkoop < 2.500 euro

Algemene voorwaarden arbeidsongevallen

Algemene voorwaarden auto (tweewielers)

Algemene voorwaarden auto nieuw 02/2016

Algemene voorwaarden auto oud

Algemene voorwaarden BA bedrijf

Algemene voorwaarden BA privé leven

Algemene voorwaarden bedrijfsschade

Algemene voorwaarden bijstandsverzekering (afzonderlijke contracten)

Algemene voorwaarden bijstandsverzekering (in contract)

Algemene Voorwaarden brand Feel at Home

Algemene voorwaarden brand handel

Algemene voorwaarden brand Vivium Business Solutions

Algemene voorwaarden brand Vivium vastgoed

Algemene voorwaarden brand woning

Algemene voorwaarden business liability

Algemene voorwaarden gewaarborgd inkomen

Algemene voorwaarden Individuele Verkeersverzekering

Algemene voorwaarden industrie

Algemene voorwaarden leven

Algemene voorwaarden lichamelijke ongevallen

Algemene voorwaarden machinebreuk

Algemene voorwaarden objectieve brand en ontploffing

Algemene voorwaarden pensioensparen

Algemene Voorwaarden Vastgoed

Algemene voorwaarden Vivium Woning

Auto controle inspectie voor omnium

Auto medisch rapport

BA Organisatie Algemene Voorwaarden

BA Organisatie Ongevalsverklaring

BA Organisatie Tarief

BA Organisatie Voorstel

Berekening 80% regel

Domiciliëringsbericht

Evaluatierooster Vivium Woning

Fatca begunstigde

Fatca verzekeringsnemer

Inboedelinventaris

Medische vragenlijst

Pensioen Berekeningsmodule

Productfiche bijstand

S²pack aanvraag

S²pack info

Tarieven Individuele Verkeersverzekering

Verklaring Verkeersveiligheidssystemen

Vivium Assist app

Voorstel BA bedrijven

Voorstel BA privé leven

Voorstel bijstand

Voorstel Business Accidents

Voorstel Business Deal

Voorstel Business Solutions

Voorstel huispersoneel

Voorstel Individuele Verkeersverzekering

Voorstel leven

Voorstel LO verkeer

Voorstel motorrijtuigen

Voorstel pensioensparen

Voorstel Vivium Woning

Wijziging begunstiging