Skip to main content

Gewaarborgd loon

Deze polis zorgt ervoor dat de werkgever geen kosten meer heeft voor een werknemer die een arbeidsongeval heeft gehad.

Want een arbeidsongevallenverzekering betaalt maar 90 procent van het geplafonneerd basisloon van de werknemer terug. Bovendien is er geen vergoeding is van de patronale sociale lasten. Die moet de werkgever dus blijven betalen.

De polis ‘gewaarborgd loon’ betaalt het overige 10 procent van het geplafonneerd basisloon, patronale sociale lasten én het loongedeelte boven het wettelijke maximum.