Skip to main content

Burgerlijke aansprakelijkheid

Burgerlijke aansprakelijkheid voertuigen

Deze verzekering is in België verplicht voor elk motorvoertuig dat op de openbare weg komt. Ze vergoedt de schade die met het voertuig werd veroorzaakt aan derden en dekt de aansprakelijkheden van de:

  • eigenaar van het voertuig
  • verzekeringnemer
  • gemachtigde bestuurder
  • passagier

De premie hangt af van factoren als uw bonusmalus, leeftijd, woonplaats en het vermogen van uw voertuig.De verzekering kan worden uitgebreid met extra waarborgen:

  • Rechtsbijstand: deze verzekering dekt de uitgaven in geval bij een rechtszaak of andere juridische procedure
  • Omnium: een volledige omniumverzekering dekt eigen schade, brand, (poging tot) diefstal, schade door onbekenden, glasbraak, schade door natuurkrachten en aanrijdingen met dieren. De gedeeltelijke omniumverzekering dekt schade door brand, diefstal, glasbraak, natuurkrachten en aanrijdingen met dieren.
  • Bijstand: deze polis helpt u bij motorpech. Een mecanicien komt ter plaatse om uw voertuig te herstellen. Lukt dat niet meteen, dan sleept de pechverhelper u naar de garage en worden u en uw passagiers naar huis gebracht.
  • Bestuurdersverzekering: als u als bestuurder van een voertuig gewond raakt bij een ongeval én u bent in fout, bent u zelf niet gedekt door de verplichte burgerlijke aansprakelijksheidspolis voor voertuigen. Want die dekt alleen de schade die u veroorzaakt aan derden. De bestuurdersverzekering dekt de medische kosten na tussenkomst van het ziekenfonds, zoals hospitalisatie, dokterslonen, revalidatie, overlijden,…

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid uitbating

Deze polis vergoedt schade die voortkomt uit de activiteit van uw onderneming. Hij dekt de schade aan derden die werd veroorzaakt door personeelsleden, bedrijfsleiders, installaties of gebouwen.

Deze polis vergoedt niet de contractuele aansprakelijkheid. Dit is de schade die voortkomt uit het niet of slecht naleven van een contract tussen twee partijen.

Burgerlijke aansprakelijkheid voor toevertrouwde goederen:

Deze polis dekt de schade aan goederen die u zijn toevertrouwd, bijvoorbeeld om eraan te werken, ze te herstellen,…

Hij vergoedt de schade aan de toevertrouwde goederen tijdens de werkzaamheden, het transport voor en na de werkzaamheden en bij het laden en lossen.

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid na levering

Deze polis dekt de schade aan derden na het vervaardigen, verkopen of leveren van producten of diensten, of het uitvoeren van werken.

Hij vergoedt de schade aan derden die is ontstaan door vergissingen of gebreken tijdens het bedenken, fabriceren, voorbereiden, uitvoeren of voorstellen van producten, het plaatsen van installaties of het uitvoeren van de werken.

Pas op ! Deze polis dekt niet de schade aan de geleverde zaak of aan de werken zelf. Dit verlies blijft ten laste van uw onderneming.