Skip to main content

Groepsverzekeringen

Werknemers

Werkgevers kunnen een groepsverzekering afsluiten voor hun werknemers. Die voorziet voor hen een aanvullend pensioen. De polis is financieel en fiscaal interessant, zowel voor werkgever als werknemer:

Als werkgever kan u de premies volledig inbrengen.
De RSZ-bijdrage op de premies is een stuk lager dan die op lonen.
Werknemers kunnen voorschotten op de polis opnemen of de verzekering in pand geven bij een hypothecaire lening.
Voor de nabestaanden is de overlijdensuitkering vrij van successierechten als de echtgeno(o)t(e) of de kinderen onder de 21 jaar als begunstigde vermeld zijn.

Werkgevers en zelfstandigen
Individuele pensioentoezegging (IPT)

De Individuele pensioentoezegging (IPT) is een extralegaal pensioenvoordeel dat een onderneming uitkeert aan zijn zelfstandige bedrijfsleider. De premies worden betaald door de vennootschap die ze aftrekt als beroepskosten.

Het kapitaal wordt uitbetaald aan de bedrijfsleider op het ogenblik dat hij met pensioen gaat. Voor de bedrijfsleider is deze polis interessant om zijn pensioen aan te vullen. Hij kan ook voorschotten van de polis opnemen. Voor de onderneming is de polis dan weer fiscaal erg interessant.

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

Met het ‘Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen’ kan u uw wettelijk pensioen aanvullen. Als u vroegtijdig overlijdt, bezorgt het uw gezin een bijkomend kapitaal. Ook fiscaal is het APZ interessant.