Skip to main content

Geld en waardenverzekering

Als u vaak grote sommen geld, cheques, fiscale zegels, wisselbrieven, … bewaart, kan dat een risico zijn. Geld en waardepapieren kunnen verloren gaan door diefstal, brand, een ongeval, oplichting of vervalsing. Met een geld- en waardenverzekering dekt u dat risico.