Skip to main content

Vervoerdersaansprakelijkheidverzekering (CMR)

Deze polis dekt de aansprakelijkeid van de professionele vervoerder tegenover de goederen die hem zijn toevertrouwd, volgens de zogenaamde CMR-conventie. CMR staat voor Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route (Conventie voor het internationaal vervoer van zaken over de weg).

De verzekering kan worden afgesloten door iedereen die goederen van derden vervoert of laat vervoeren door onderaannemers.