Skip to main content

Bijstands- en bagageverzekeringen

Wij werken de beste bijstandsverzekering uit voor personen tijdens hun verplaatsingen naar het buitenland. De polis dekt ook ziekte, ongevallen en diefstal in het buitenland.

Types van bijstands- en bagageverzekeringen:

  • bijstand voor uw voertuig: bij defect wordt uw voertuig getakeld en gerepatrieerd. Afhankelijk van de polis krijgt u een vervangwagen.
  • bijstand voor personen: deze polis dekt medische kosten en repatriëring en keert een vergoeding uit bij overlijden.
  • gemengde polissen bijstand voor personen en voertuig.
  • polissen op maat van de zakenreiziger