Skip to main content

Beroepsaansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheid

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt zowel de schade aan derden als de schade die het gevolg is van de beroepsactiviteit zelf.

Wat is het verschil met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt enkel de materiële schade en letsels bij personen. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering vergoedt uw klant ook als hij schade lijdt zonder dat er sprake is van letsels bij personen of beschadigde zaken. Hij dekt de gevolgen van beroepsfouten.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Als bestuurder kan u persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor wat er misgaat in uw bedrijf: voor fouten die het begaat, schulden die het aangaat of schade die het berokkent.

De verzekering tegen bestuurdersaansprakelijkheid beschermt uw privévermogen tegen financiële klachten.

Managementsvennootschapsaansprakelijkheid

Dit is een polis die de dekkingen van de verzekering ‘bestuurdersaansprakelijkheid’ koppelt aan de verzekering ‘burgerlijke aansprakelijkheid uitbating’.

Objectieve aansprakelijkheid

Is uw bedrijf toegankelijk voor het publiek? Dan bent u wettelijk verplicht om een objectieve aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Die dekt de schade die is ontstaan door een brand of een ontploffing in uw bedrijf waarbij geen aansprakelijke partij kan worden aangeduid.

De uitbater van een publieke instelling is dus altijd aansprakelijk voor de schade aan derden, zelfs al heeft hij geen enkele fout begaan waardoor de brand of de ontploffing is ontstaan.

Om de controle te vergemakkelijken, levert de verzekeraar een attest af aan de verzekeringsnemer. Die moet een duplicaat ervan bezorgen aan de burgemeester van de gemeente waar de inrichting is gevestigd.

Welke publieke inrichtingen zijn wettelijk verplicht om een objectieve aansprakelijkheidsverzekering te nemen?(KB van 28 februari 1991)

 • dancings, discotheken en alle openbare gelegenheden waar gedanst wordt
 • restaurants, frituren en drankgelegenheden, wanneer de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte tenminste 50 m2 bedraagt
 • hotels en motels met tenminste 4 kamers en die ten minste 10 klanten kunnen ontvangen
 • kleinhandelswinkels waarvan de verkoopruimte en de aanpalende opslagruimte een totale oppervlakte van te minste 1000 m2 hebben
 • jeugdherbergen
 • artistieke cabarets en circussen
 • bioscopen en theaters
 • casino’s
 • culturele centra
 • polyvalente zalen voor ondermeer voorstellingen, openbare vergaderingen en sportmanifestaties
 • sportzalen
 • schietstands
 • stadions
 • handelsbeurzen en tentoonstellingszalen
 • gesloten kermisinstallaties waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte tenminste 100 m2 bedraagt
 • opblaasbare structuren
 • handelsgalerijen waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte gelijk is aan of groter is dan 1000 m2
 • pretparken
 • ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen
 • serviceflatgebouwen, woningcomplexen met dienstverlening en rusthuizen voor bejaarden
 • inrichtingen voor onderwijs en beroepsopleiding
 • kantoorgebouwen waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte tenminste 500 m2 bedraagt
 • stations, het geheel van metronetwerken en luchthavens
 • gebouwen voor de uitoefening van erediensten, waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte tenminste 1000 m2 bedraagt
 • gebouwen van de hoven en de rechtbanken

Bouw

Wie werkt in de bouw, kan bij NVE een verzekering beroepsaansprakelijkheid afsluiten. Die verzekering is op maat gemaakt voor professionele fouten in de bouwsector.

De orde van architecten verplicht deze verzekering. Want bij betwistingen of schade bij een bouwproject worden architecten en studiebureaus vaak mee aansprakelijk gesteld.