Skip to main content

Alle bouwplaats risico's

Deze verzekering voor bouwrisico’s is interessant voor iedereen die betrokken is bij een bouwwerk. De polis is nuttig voor bouwheren, aannemers, architecten, ingenieurs, … maar ook voor wie zelf aan het bouwen of verbouwen slaat.

De polis vergoedt:

  • de kosten bij schade op de werf (aan het gebouw, de materialen, de machines, …) door ongevallen, brand, diefstal, storm, overmacht, …
  • de aansprakelijkheid voor schade aan derden die het gevolg is van de uitvoering van de werken

De polis kan worden uitgebreid met dekkingen voor schade die het gevolg is van ontwerp- of tekenfouten, trillingen, burenhinder,…