Skip to main content

Arbeidsongevallen

Als werkgever bent u wettelijk verplicht om uw personeel te verzekeren tegen arbeidsongevallen. Die polis dekt zowel de ongevallen op de werkvloer als die van en naar het werk. Deze polis dekt:

  • loonverlies bij tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid en overlijden
  • vergoeding van medische kosten: verzorging, prothesen, verplaatsingen

Excedentaire dekking: De vergoeding die de arbeidsongevallen uitkeert, is beperkt tot een wettelijk plafond. Met de excedentaire dekking verzekert u uw werknemer voor het loongedeelte boven dat wettelijke maximum.