Skip to main content

Machinebreuk

Een verzekering voor machinebreuk vergoedt de kosten bij schade, verlies of een defect aan een machine. Ze dekt bij schade door:

  • een verkeerde manipulatie
  • eigen gebreken aan de machine
  • natuurelementen

Uitbreidingen op deze polis zijn mogelijk.

Machinebreukdekking

De machinebreukpolis vergoedt de schade die voortkomt uit constructiefouten van de machine zelf, verkeerde bediening, onzorgvuldigheid, verkeerde voltage, defecte beveiligingen, stoten, vallen, …

Machinebedrijfsschadeverzekering

Wanneer door schade aan een machine het productieproces stilvalt, heeft dat gevolgen voor uw bedrijf. De machinebedrijfsschadepolis dekt de kosten die het gevolg zijn van de machinebreuk. Hij vergoedt uw nettowinst en vaste lasten, overuren, …