Skip to main content

Pleziervaartuigverzekering

Deze polis dekt:

 • schade aan het pleziervaartuig zelf (casco)
 • schade aan de inboedel aan boord van het vaartuig
 • schade die met het vaartuig wordt veroorzaakt aan derden
 • schade door verlies van of beschadiging aan het verzekerde vaartuig door een extern ongeluk of onheil of eigen gebrek (tenzij uitdrukkelijk uitgesloten).

U kan de polis aanvullen met dekkingen voor onder andere:

 • hulp- en bergloon
 • sleeploon
 • de kosten van opruiming van het wrak
 • de kosten van een vervangend vakantieverblijf
 • ongevallen met opvarenden
 • de kosten van een volgboot, …

Deze polis dekt niet:

 • schade door catastrofes
 • schade door grove schuld of opzet

Dekkingsgebied: Het standaarddekkingsgebied van deze polis omvat de Benelux met Duitsland. Het gebied kan ook worden uitgebreid tot het ‘Groot Vierkant’ (Europa beperkt) of het ‘Super Groot Vierkant’ (Europa uitgebreid). Ook een no-claim-bonus is mogelijk.