Skip to main content

Goederenverzekering (transport)

Een goederenpolis verzekert goederen tijdens het transport, het tussentijds verblijf en het langdurig verblijf. De goederen kunnen verpakt of onverpakt zijn of opgeslagen in een container. Een goederenpolis verzekert goederen tijdens alle vormen van transport: over zee, via het spoor, over de weg of door de lucht.

U kan een abonnementspolis nemen waaronder alle transporten van uw onderneming automatisch gedekt zijn. Maar ook eenmalige transporten kunnen worden verzekerd. Voor sommige goederen zijn er specifieke voorwaarden.

Goederenpolissen kunnen worden uitgebreid met dekking voor gevolgschade of verlies van toekomstige winst voor projecten over de hele wereld.

Verzekeringspolis Tentoonstelling

Deze polis biedt een dekking van alle goederen en voorwerpen die op een tentoonstelling of beurs staan. Ze dekt ook de voorwerpen tijdens het vervoer van en naar de tentoonstellingsruimte, de zogenaamde verzekering ‘van nagel tot nagel’.

Verzekeringpolis Vervoer voor eigen rekening

Deze verzekering is nuttig wanneer u geregeld koopwaar, werkmateriaal of goederen vervoert naar uw klanten. Want wanneer u een ongeval heeft, is uw voertuig wel gedekt door uw autoverzekering, maar de inhoud van uw voertuig niet. Daarom is er de ‘eigen vervoersverzekering’.

Die bestaat uit drie formules:

  • de evenementendekking: verzekert de goederen in geval van een ongeval, bij brand en tegen materiële schade tijdens laden of lossen van de goederen.
  • de evenementendekking met inbegrip van diefstal.
  • de alle risico’s-dekking.