Skip to main content

Bedrijfsschade en contractuele vergoedingen

De bedrijfsschadeverzekering dekt de financiële gevolgen na een schadegeval zoals brand, natuurrampen, transportschade. Ze vergoedt het winstverlies, de doorlopende vaste kosten en de extra kosten die gemaakt worden om de normale activiteiten van de onderneming te hervatten.

De polis dekt:

  • vaste kosten
  • winstverlies door omzetvermindering
  • eventuele lonen van arbeiders
  • expertisekosten
  • erelonen van bedrijfsrevisoren
  • boetes en schadevergoedingen, …

Bij sterk wisselende omzetten wordt de increase/decrease-clausule toegepast. Het verzekerde bedrag is voorlopig, aan het einde van het boekjaar wordt berekend wat het werkelijke belang is geweest. De premie wordt daar achteraf op aangepast.