Skip to main content

Reisverzekeringen

Een reispolis dekt de kosten bij verlies of diefstal van uw bagage en andere eigendommen. Hij biedt ook hulp bij ongevallen, ziekte en overlijden op reis. Er zijn extra dekkingen mogelijk naargelang de aard van de reis, zoals werelddekkingen bij een verre vakantie of een ski-ongevallendekking bij een trip naar de sneeuw. Ook kostbaarheden zoals camera’s of sieraden kunnen extra worden verzekerd.

Doorlopende reisverzekering

Dit is een reispolis die het hele jaar doorloopt. Deze verzekering kan u naar uw eigen behoeften uitbreiden met extra dekkingen voor verlies of diefstal van bagage, kostbaarheden, vergoeding en bijstand bij ongevallen, …

Annuleringsverzekering

Deze polis vergoedt de gemaakte kosten als uw reis niet kan doorgaan.