Skip to main content

Rechtsbijstand

Deze polis dekt de kosten die u hebt wanneer u uw rechten moet verdedigen in een juridische procedure. Onder meer de kosten en het ereloon van uw advocaat worden vergoed door deze polis. Natuurlijk mag u steeds zelf uw advocaat kiezen.

Er bestaan verschillende rechtsbijstandverzekeringen: bijvoorbeeld voor uw woning, voertuig, privé-leven of wanneer u zich in het verkeer begeeft (te voet, met de fiets, met de auto, …), …

U kan ook kiezen voor een globale formule waarbij u ook verzekerd bent in geval van echtscheiding, contractuele discussies, arbeidsrecht, erfrecht, fiscaal recht, zakenrecht, ...

Wij adviseren steevast een afzonderlijke rechstbijstandsverzekeraar, zo waken wij over uw onafhankelijk juridische bijstand.