Onze meerwaarde

Door professionalisme en ervaring beschikken wij als makelaarskantoor over sterke troeven die u als klant optimaal ten goede komen. Wij zijn pas tevreden als u dat bent.

Onafhankelijke verzekeringsbemiddeling

Als onafhankelijk verzekeringskantoor zoeken wij steeds in functie van uw behoeften het beste voorstel op de verzekeringsmarkt. Wij werken hiervoor samen met 32 verschillende verzekeringsmaatschappijen.

Correct verzekerd zijn is belangrijk: wat heeft u aan een goedkope polis die u bij een schadegeval niets of slechts een beperkt deel van de schade uitbetaalt? Wij maken werk van uw polis.

Als onafhankelijk makelaar houden wij voor u de markt in het oog en selecteren enkel die producten die een optimale kwaliteit bieden tegen de beste prijs.

Professionele en persoonlijke service op maat

De kwaliteit van uw makelaar bepaalt de kwaliteit van uw risicodossier en dus ook uw zekerheid als verzekeringnemer.
Wij bieden u service door:

  • De totaalbenadering van uw verzekeringsdossier op maat van uw onderneming, activiteit of privé-leven
  • Een regelmatige check-up van uw dossier om lacunes of overlappingen te vermijden
  • De professionele uitbouw van ons kantoor met gespecialiseerde medewerkers

Wij zijn ervan overtuigd dat professionalisme in een persoonlijke vertrouwsfeer de beste resultaten geeft. Daarom besteden wij de nodige aandacht aan het persoonlijk karakter van onze dienstverlening.

Erkend verzekeringsmakelaar

Ons verzekeringskantoor is erkend door FSMA (Financial Services and Markets Authority) onder nummer ON 0476.125.191 - RPR Gent afd. Dendermonde en voldoet volledig aan de wettelijk voorziene informatieplicht.

28 jaar ervaring in onafhankelijk advies

Ons kantoor respecteert de gedragsregels voor tussenpersonen.

 In onze adviesverlening werken wij steeds op basis van een onpartijdige analyse. Onze analyse is m.a.w. gebaseerd op een toereikend aantal op de verzekeringsmarkt verkrijgbare verzekeringsoplossingen die beantwoorden aan uw verlangens en behoeften. Wij vragen voorafgaandelijk dat u bevestigt ons nauwkeurig alle bekende omstandigheden en wensen te hebben meegedeeld die redelijkerwijze moeten beschouwd worden als gegevens die van invloed zijn op het uitwerken van een optimale oplossing voor u.

U erkent dat deze gegevens overeenstemmen met de analyse van uw verlangens en behoeften en dat u gewezen werd op de draagwijdte en beperkingen van het verzekeringsproduct dat u hebt gekozen. Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij Zakenkantoor Nico Van Eynde BVBA , Dorpsstraat 57, 9130 Kieldrecht of stuurt u een mailtje naar info@nve.be .

Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsman van de verzekeringen (de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, Tel. + 32 2 547 58 71 – Fax + 32 2 547 59 75 – www.ombudsman.as). Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door FSMA (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel) en is terug te vinden op www.fsma.be.

Zakenkantoor Nico Van Eynde BVBA , Dorpsstraat 57, 9130 Kieldrecht is erkend onder ON 0476.125.191 - RPR Gent afd. Dendermonde

Excellente service bij schade

Bij schade heeft u alvast één geruststelling: afhandeling, opvolging en bijstand voeren wij hoog in ons vaandel. Wij staan steeds aan uw zijde en nemen u alle beslommeringen uit handen.

Door onze prima samenwerking met maatschappijen staan wij borg voor een snelle, flexibele en persoonlijke schaderegeling.